Μεταθέσεις


Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ07 (Γερμανικής), ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών Μαθημάτων) και ΠΕ86 (Πληροφορικής)

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων της Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για Βελτίωση θέσης/Οριστικής τοποθέτησης Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικών), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ70 (Δασκάλων) Γενικής και Ειδικής Αγωγής