Μεταθέσεις


Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων της Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για Βελτίωση θέσης/Οριστικής τοποθέτησης Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), ΠΕ16 (Μουσικής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ70 (Δασκάλων) Γενικής και Ειδικής Αγωγής – Ανακοίνωση Οργανικών κενών