Αλφαβητικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής και Σ.Μ.Ε.Α.Ε., που έχουν τις προϋποθέσεις επιλογής Διευθυντών 4/Θ και άνω Δ.Σ. 2015