« Αποστολή προσωρινών πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-για τους κλάδους ΠΕ21, ΠΕ22 ,ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2015-2016»