«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Δημοτικών Σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας»