«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών σε Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας»