Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής, Β. Αιγαίου & Στ. Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολ.έτος 2018-2019