«Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε κενές και κενούμενες θέσεις Δημοτικών Σχολείων, αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Μαγνησίας»