Πρόσκληση υποβολής Δήλωσης προτίμησης υποψηφίων προϊσταμένων για τα Κ.Ε.Σ.Υ. Θεσσαλίας