Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ & ΚΕΔΔΥ της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2018-2019

Σύμφωνα  με τη με αριθ. πρωτ.: 186387/Ε2/2.11.2018 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 και το με αριθμ. πρωτ.:203976/E2/26.11.2018  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ,  η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας  ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 28/02/2019, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Από την Τετάρτη 12/12/2018 έως και τη Δευτέρα 17/12/2018, θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας.