Πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ & ΚΕΔΔΥ της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2018-2019 (μετά τις ενστάσεις)

Συνημμένα