Νηπιαγωγεία – Δήμος Ρήγα Φεραίου

Περιοχή Μετάθεσης: Α Μαγνησίας

ΟνομασίαΟργανικότηταΚατηγορία ΜοριοδότησηςΚωδ. ΥΠΠΘΤηλέφωνοΤαχ. Διεύθυνση
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ2Γ93501762425041566ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, 37500
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ2Γ93500832425024030ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, 37500
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ1Γ93501632425031522ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, 37500
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ2Γ93501892425023836ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, 37500
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ1Γ93501842425024100ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΕΡΩΝ, 37500
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ2Δ93500882428073113ΚΑΝΑΛΙΑ, 38500
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ1Δ93502452425022738ΑΕΡΙΝΟ, 37500
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΧΛΟΗΣ1Δ93502422425022404ΧΛΟΗ, 37500
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ1Ε93502962425051203ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ, 37500
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
(ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
1Γ9521159ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, 38446
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ1ΣΤ93502442428073722ΚΕΡΑΜΙΔΙ, 38500