ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών ΘεμάτωνΔραχτίδης Βασίλειος2421039668
Γραμματεία
Καραίσκου Ελένη
2421039668

Σχολικών Δραστηριοτήτων

Αντωνίου Αντώνιος
2421038737