ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών ΘεμάτωνΔραχτίδης Βασίλειος2421039668
Γραμματεία
Καραίσκου Ελένη
2421039668

Ωρολόγια Προγράμματα Παππά Ευαγγελία
Γαρδικλή Ευφροσύνη
2421025711