Εγγραφές μαθητών που πραγματοποιήθηκαν από τις Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης μας μέχρι τις 18 Μαΐου 2019.