Ανακοινώσεις


Αποσπάσεις εκπ/κών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2018-2019

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ07 (Γερμανικής), ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών Μαθημάτων) και ΠΕ86 (Πληροφορικής)