Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση

Τα προγράμματα Πολιτιστικής – Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Καλλιτεχνικών Αγώνων, έχουν σκοπό να προωθήσουν τον πολιτισμό στα σχολεία με τη μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Η θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι πολυποίκιλη και καθορίζεται από όλες τις δραστηριότητες μιας κοινωνίας, που αποσκοπούν στη λειτουργία και στην αναπαραγωγή του συστήματός της, όπως: κοινωνικοί θεσμοί, κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες, πεποιθήσεις- αντιλήψεις- αξίες, υπηρεσίες, επαγγέλματα, τεχνολογία, οικονομία, εξουσία, αρχιτεκτονήματα, διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες και λοιπά.

Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελούν ένα μέρος των παραπάνω προγραμμάτων ή να αποτελούν ένα αυτόνομο πολιτιστικό πρόγραμμα. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται μέσα από τη μουσική, τον χορό, το θέατρο, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες κ.τ.λ.

Ο σκοπός κάθε πολιτιστικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε στοιχειώδεις πολιτιστικές έννοιες και πρακτικές και η αβίαστη δραστηριοποίησή τους σε πολιτιστικά και καλλιτεχνικά θέματα.

Τα προγράμματα είναι προαιρετικά, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Για το λόγο αυτό, συγκροτούνται πολιτιστικές ομάδες είτε με μαθητές διαφόρων τμημάτων, είτε με μαθητές αυτόνομων σχολικών τμημάτων.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα με τη βοήθεια της Ευέλικτης Ζώνης ή άλλων ενδοσχολικών ρυθμίσεων.

Υπεύθυνος: Αντώνης Δ. Αντωνίου

Τηλέφωνο: 24210-38737