Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών ΜΟΝΙΜΩΝ για το φορολογικό έτος 2020 έχουν αποσταλεί στα email των εκπαιδευτικών, όπως αυτά είναι δηλωμένα στο my school.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ελέγξουν τα εισερχόμενα μηνύματά τους.

Σε περίπτωση που δεν βρουν το μήνυμα στα εισερχόμενα να ελεγχθεί και ο φάκελος spam (ανεπιθύμητα αλληλογραφία, ενοχλητική αλληλογραφία κλπ) και να μεταφερθεί το μήνυμα στα εισερχόμενα για να είναι δυνατή η λήψη της βεβαίωσης.

 

Ως αποστολέας φαίνεται: dias_misthodosia_no_reply@sch.gr

           Με θέμα μηνύματος: EtisiaVevaiosiApodoxwn_2020

 

Η βεβαίωση έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα (δεν απαιτείται για την υποβολή φορολογικής δήλωσης από ΔΟΥ).

Η Δ/νση Π.Ε. Μαγνησίας έχει αποστείλει σχετικό αρχείο στο taxis με τα στοιχεία που περιέχονται στη βεβαίωση, ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2021.

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να συγκρίνουν τα ποσά της βεβαίωσης με αυτά που αναγράφονται στο Ε1 και σε περίπτωση διαφοράς να απευθυνθούν στο γραφείο μισθοδοσίας.

Σημειώνουμε ότι όσοι ήρθαν με μετάθεση ή διορίστηκαν το 2020 στη Μαγνησία, ενδέχεται να έχουν διαφοροποιημένα ποσά στο Ε1 από αυτά που αναγράφονται στη βεβαίωση μας, διότι για κάποιο χρονικό διάστημα (ή και για ολόκληρο το έτος)  μισθοδοτήθηκαν από την προηγούμενη υπηρεσία τους (ή ΕΣΠΑ) και άρα πρέπει να αναμένουν βεβαίωση από εκεί.