Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για 2μερη μετακίνηση μαθητών του Ιδ. Δημοτικού Σχολείου «Άγιος Ιωσήφ Βόλου» στην Αθήνα, στη Βουλή των Ελλήνων, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, στο Μέγαρο Μουσικής