Τμήμα Α’ Διοικητικού

ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Προϊστάμενος ΔιοικητικούΦλέγκας Απόστολος2421026715Ιδιωτική Εκπαίδευσης
ΠρωτόκολλοΣκουρτοπούλου Ανδρονίκη
Βαγενά Ευαγγελία
2421039079
Διεκπεραίωση διαφόρων διοικητικών διαδικασιώνΔελημουχτάρη Μαρία2421076654
Υπεύθυνος Βιβλίων - Σχολικών ΔραστηριοτήτωνΑντωνίου Αντώνιος2421038737
Αρχείο, Π.Μ.Κύργιας Απόστολος2421038737