Έντυπα

Εκπαιδευτικών

Γενικό έντυπο αίτησης προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση

Αναφορά – Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας σε Σχολική Μονάδα

Έγγραφο Κανονικής Αδείας Εκπαιδευτικών

Αίτηση Αναρρωτικής Άδειας

Έγγραφο Άδειας Άνευ Αποδοχών

Έγγραφο Κανονικής άδειας κυοφορίας

Αίτηση Άδειας Κύησης

Αίτηση Άδειας Λοχείας

Αίτηση Άδειας Διευκόλυνσης 3μηνη για 3ο παιδί

Έγγραφο Ειδικής Άδειας

Αίτηση Άδειας για επιστημονικούς και επιμορφωτικούς λόγους

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή

Έγγραφο Άδειας Εξετάσεων

Έγγραφο Συνδικαλιστικής Άδειας

Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599

Αίτηση δήλωσης προτίμησης απόσπασης-τοποθέτησης εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ

 

Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Αίτηση Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ

Αίτηση Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας ΕΣΠΑ

Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας ΕΣΠΑ

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας σχολείου ΕΣΠΑ 2014-15

Διαβιβαστικό ΕΣΠΑ Σχολείου

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών

Κατάσταση Απεργούντων ΕΣΠΑ

Στοιχεία Αναπληρωτή ΕΣΠΑ

Γενικά

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης

Έντυπο βεβαίωσης φοίτησης για Ιθαγένεια