Επικοινωνία

Αναλυτικός τηλεφωνικός κατάλογος 

E-mail 
Διεύθυνση Eκπαίδευσηςmail@dipe.mag.sch.gr
Υπεύθυνος Καινοτόμων Δράσεωνpolitismos@dipe.mag.sch.gr
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιώνplinet@dipe.mag.sch.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟY ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ανθίμου Γαζή 164 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38 221
Τ.Θ. 1259