Τάξεις Υποδοχής

Οι τάξεις υποδοχής δημιουργήθηκαν με σκοπό να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και συμμετοχική – ενεργητική η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών.

Στις τάξεις υποδοχής εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Παράλληλα εφαρμόζεται μικτό πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής γλωσσολογικής και μαθησιακής υποστήριξης των μαθητών.