Διευθυντής Πολύζος Γεώργιος directordipe@dipe.mag.sch.gr
Αναπληρωτής Δ/ντής Μαλαμίτσα Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 24210-39634
fax: 24210-39051
e-mail: mail@dipe.mag.sch.gr
Ιστοσελίδα: https://dipe.mag.sch.gr