Ενισχυτική Διδασκαλία

Η ενισχυτική διδασκαλία γίνεται στα μαθήματα Γλώσσας και Μαθηματικών και συμμετέχουν μαθητές με ελαφριές μαθησιακές δυσκολίες. Η λειτουργία της πραγματοποιείται εντός σχολικού ωραρίου.