ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών ΘεμάτωνΜαλαμίτσα Αικατερίνη2421039668
Γραμματεία Βοδενιώτου Πηγή2421039668
Ωρολόγια Προγράμματα Ευσταθίου Καλλιόπη2421039078
Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
Λιάκας Χρήστος
2421038737