Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών ΘεμάτωνΜαλαμίτσα Αικατερίνη2421039668
Γραμματεία, Ωρολόγια Προγράμματα Γαρδικλή Ευφροσύνη2421025711
Γραμματεία, Ωρολόγια Προγράμματα Ευσταθίου Καλλιόπη2421039078
Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
Λιάκας Χρήστος
2421038737
Υπεύθυνος ΚολύμβησηςΚατσικόπουλος Βασίλειος2421038737