Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών ΘεμάτωνΜαλαμίτσα Αικατερίνη2421039668
Γραμματεία, Ωρολόγια Προγράμματα Ευσταθίου Καλλιόπη2421039078
Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
Λιάκας Χρήστος
2421038737
Υπεύθυνος ΚολύμβησηςΚατσικόπουλος Βασίλειος2421038737