Από την κοινή συνεδρίαση των συλλόγων Διδασκόντων για την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Η  κοινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23/2/2019 όπου συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις εμπλουτισμού και ανανέωσης της γνώσης των εκπαιδευτικών στην ψυχολογική και διδακτική κατάρτιση, των ευάλωτων αυτών ομάδων μαθητών, η διερεύνηση μεθόδων και δυνατοτήτων παρεμβάσεων σε περιπτώσεις φαινομένων σχολικής αποτυχίας και μαθητικής διαρροής καθώς επίσης και η αποτελεσματική αντιμετώπιση τους με σχετικές τεχνικές και προγράμματα. Επιπλέον, έγινε ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών των Συλλόγων Διδασκόντων για τη βελτιστοποίηση της παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας στα σχολεία Ρομά, πρόσφυγες και έγκλειστους.