Καινοτόμες Δράσεις

Υπεύθυνος Δράσεων Αντωνίου Αντώνης politismos@dipe.mag.sch.gr

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1978.

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται:

  1. Παρακολούθηση προγραμμάτων Π.Ε που εφαρμόζονται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας .
  2. Παροχή πληροφοριακού υλικού στα σχολεία.
  3. Παρότρυνση και δημιουργία προϋποθέσεων για την εφαρμογή περισσοτέρων προγραμμάτων.
  4. Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για θέματα Π.Ε
  5. Ανάπτυξη συνεργασιών με Υπηρεσίες,Φορείς, Φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις, ΣΕΠ, Αγωγή Υγείας, Πανεπιστήμια κ.λ.π.
  6. Παρακολούθηση σεμιναρίων ,διαλέξεων και ημερίδων που οργανώνει το ΥΠΕΠΘ.

Αγωγή Υγείας και Καταναλωτή

Η Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας είναι ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας. Διεθνείς Οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμφωνούν ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για την πρόληψη και βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η μετάδοση έγκυρων γνώσεων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη αποφάσεων είναι τα θέματα που προβάλλονται από τη σύγχρονη προσέγγιση τέτοιων προγραμμάτων και συμβάλλουν στον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και της υγείας του.

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μια καινοτόμος δράση η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα. Αποτελεί την πρώτη προσέγγιση της για τον περιορισμό των φαινομένων εκείνων που απειλούν τη σωματικά και ψυχική υγεία των νεαρών ατόμων και συντελούν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό και στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση

Τα προγράμματα Πολιτιστικής – Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Καλλιτεχνικών Αγώνων, έχουν σκοπό να προωθήσουν τον πολιτισμό στα σχολεία με τη μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Η θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι πολυποίκιλη και καθορίζεται από όλες τις δραστηριότητες μιας κοινωνίας, που αποσκοπούν στη λειτουργία και στην αναπαραγωγή του συστήματός της, όπως: κοινωνικοί θεσμοί, κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες, πεποιθήσεις- αντιλήψεις- αξίες, υπηρεσίες, επαγγέλματα, τεχνολογία, οικονομία, εξουσία, αρχιτεκτονήματα, διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες και λοιπά.

Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελούν ένα μέρος των παραπάνω προγραμμάτων ή να αποτελούν ένα αυτόνομο πολιτιστικό πρόγραμμα. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται μέσα από τη μουσική, τον χορό, το θέατρο, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες κ.τ.λ.

Ο σκοπός κάθε πολιτιστικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε στοιχειώδεις πολιτιστικές έννοιες και πρακτικές και η αβίαστη δραστηριοποίησή τους σε πολιτιστικά και καλλιτεχνικά θέματα.

Τα προγράμματα είναι προαιρετικά, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Για το λόγο αυτό, συγκροτούνται πολιτιστικές ομάδες είτε με μαθητές διαφόρων τμημάτων, είτε με μαθητές αυτόνομων σχολικών τμημάτων.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα με τη βοήθεια της Ευέλικτης Ζώνης ή άλλων ενδοσχολικών ρυθμίσεων.