Ανακοινώσεις


Αρχική (Άρθρο)

Covid 19 (blue)
Μηνιαία στοιχεία Covid-19
Τηλεδιάσκεψη για Υπεύθυνους Covid 19
Υ.ΠΑΙ.Θ. Δημιουργούμε το σχολείο του αύριο
Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας
previous arrow
next arrow
 

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων για Βελτίωση θέσης/Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ07 (Γερμανικής), ΠΕ08(Καλλιτεχνικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και 79.01 (Μουσικής) και ΠΕ91 (Θεατρικής Αγωγής) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων για Βελτίωση θέσης/Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί ΕΑΕ), ΠΕ70 (Δάσκαλοι ΕΑΕ) και ΠΕ71 (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2021-2022