Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων για Βελτίωση θέσης/Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί ΕΑΕ), ΠΕ70 (Δάσκαλοι ΕΑΕ) και ΠΕ71 (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων για Βελτίωση θέσης/Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και 79.01 (Μουσικής) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2023-2024