Γενικά


Αρχική (Άρθρο)

Covid 19 (blue)
Τηλεδιάσκεψη για Υπεύθυνους Covid 19
Μηνιαία στοιχεία Covid-19
Υπεύθυνες δηλώσεις οικογενειακής παροχής μονίμων εκπαιδευτικών
Οδηγίες Εdupass
Το Edupass στο Υ.ΠΑΙ.Θ
Υ.ΠΑΙ.Θ. Δημιουργούμε το σχολείο του αύριο
Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας
previous arrow
next arrow