Τμήμα Γ’ Προσωπικού

ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Προϊστάμενος ΠροσωπικούΣκούρας Γεώργιος2421025711Συντάξεις - Απογραφή Εκπ/κών -Διορισμοί
Γραμματέας ΠΥΣΠΕ
Τσουρέλη Μαρία
2421029010

Πειθαρχικά
Αναπλ. Γραμματέας ΠΥΣΠΕ
Βοδενιώτου Πηγή
2421025711

Πειθαρχικά
Άδειες
Ρούσσα Κωνσταντίνα
2421039075

Ειδική Αγωγή
Σχολικά γεύματα, κ.λ.π. Γκουντινάκου Βιβή2421039075
Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

Μαλέτσικα Γεωργία
2421039132

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

Καλογήρου Γεωργία
2421039132
Αναπληρωτές (ΠΔΕ -ΕΣΠΑ)Αντωνίου Γεώργιος
2421039085


Αναπληρωτές (ΠΔΕ -ΕΣΠΑ)Πτωχοπούλου Ανδρονίκη
2421039085


Αναπληρωτές (ΠΔΕ -ΕΣΠΑ)Μπαλατσός Χρήστος
2421039085


Αναπληρωτές (ΠΔΕ -ΕΣΠΑ)Κοσμάτος Γεώργιος
2421076654


Απεργίες - Υπηρεσιακές Μεταβολές - Έλεγχος Γνησιότητας Πτυχίων κλπ

Φλέγγας Απόστολος
2421076654


Απεργίες - Έλεγχος Γνησιότητας Πτυχίων κλπ

Κραβαρίτη Χρυσούλα
2421076654


Π.Μ.


Ταμπάκης Δημήτριος
2421036018

Π.Μ.


Κύργιας Απόστολος
2421036018

Υπηρεσιακών Μεταβολών, Έλεγχος γνησιότητας
Μπάρδας Δημήτριος
2421026715