Ανάρτηση Εισηγήσεων

Απο την Επιμορφωτική Συνάντηση εκπαιδευτικών Π.Ε. Μαγνησίας που διδάσκουν στην Στ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας (από 4/θεσια και άνω) με θέμα ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ”

Συνδιοργάνωση από κοινού Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Μαγνησίας με τα Γραφεία των Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. και Δ.Ε. Μαγνησίας, ΕΑΕ Θεσσαλίας στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσάτικα, Βόλος, Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος και Αλμυρού.

Εισηγήσεις:

Τετάρτη 8/ 3/ 2017

Πέμπτη 9/ 3/ 2017

Τρίτη 14/ 3/ 2017

Πέμπτη 30/ 3/ 2017

 

Συνημμένα