Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων για Βελτίωση θέσης/Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί ΕΑΕ), ΠΕ70 (Δάσκαλοι ΕΑΕ) και ΠΕ71 (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων για Βελτίωση θέσης/Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και 79.01 (Μουσικής) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2024-2025