Εκπαιδευτικό Ταξίδι στην Ολλανδία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Σκοπός της κινητικότητας ήταν η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος (training course) με θέμα τον ψηφιακό εγγραμματισμό και τις βασικές δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή. Ο τίτλος του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν: Digital Media Literacy: Essential Skills for the Digital Age και το κέντρο επιμόρφωσης ήταν στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης συνέβαλε όχι μόνο στην επαγγελματική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων και στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης αλλά και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής τους συνείδησης.