Φροντιστηριακά Τμήματα

Στα φροντιστηριακά τμήματα διδάσκονται τα μαθήματα στα οποία ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι οι αλλόφωνοι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες γλωσσικές η και μαθησιακές .

Το πρόγραμμα των φροντιστηριακών τμημάτων παρακολουθείται από μαθητές παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς που είτε δε φοίτησαν σε τμήματα υποδοχής και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες, είτε εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά γι’ αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν τα σχετικά μαθήματα αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την ένταξη τους στην κανονική τάξη. Η λειτουργία τους πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου.