Έντυπα

Εκπαιδευτικών

Γενικό έντυπο αίτησης προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση

Αναφορά – Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας σε Σχολική Μονάδα

Αίτηση Κανονικής Αδείας Εκπαιδευτικών

Αίτηση Αναρρωτικής Άδειας Εκπαιδευτικών

Έγγραφο Άδειας Άνευ Αποδοχών

Έγγραφο Κανονικής άδειας κυοφορίας

Αίτηση Άδειας Κύησης

Αίτηση Άδειας Λοχείας

Αίτηση Άδειας Διευκόλυνσης 3μηνη για 3ο παιδί

Έγγραφο Ειδικής Άδειας

Αίτηση Άδειας για επιστημονικούς και επιμορφωτικούς λόγους

Έγγραφο Άδειας Εξετάσεων

Έγγραφο Συνδικαλιστικής Άδειας

Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599

Αίτηση δήλωσης προτίμησης απόσπασης-τοποθέτησης εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ

 

Άσκηση ιδιωτικού έργου

Αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (μόνιμοι)

Οδηγίες για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Για το έτος 2023-2024: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2023-2024

Παράλληλη-Εξειδικυμένη: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2023-2024

Οδηγίες και έντυπα άσκησης ιδιωτικού έργου:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Γενικά

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης

Έντυπο βεβαίωσης φοίτησης για Ιθαγένεια