Τμήματα Ένταξης

Συμμετέχουν μαθητές με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες ελαφριάς μορφής.