Ένταξη Τσιγγανοπαίδων

Το πρόγραμμα αυτό αφορά ένα πολύ ευαίσθητο τομέα του εκπαιδευτικού μας συστήματος που είναι η προσέλευση και ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, με στόχο την μείωση της σχολικής αποτυχίας και του σχολικού και του κοινωνικού τους αποκλεισμού.