«Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π. Ε. Μαγνησίας»