«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π. Ε. Μαγνησίας»