Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων για Βελτίωση θέσης/Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και 79.01 (Μουσικής) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2023-2024