Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων για Βελτίωση θέσης/Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί ΕΑΕ), ΠΕ70 (Δάσκαλοι ΕΑΕ) και ΠΕ71 (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2023-2024