Πίνακες Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες της Διευθυνσής μας κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014 – 2015.