Βελτιώσεις/Οριστικές Τοποθετήσεις ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας Ειδικής Αγωγής 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται θα αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους οργανικές θέσεις στις 21-06-2024.