(ΕΕΠ-ΕΒΠ) Πρόσκληση για Οριστική τοποθέτηση μέλους ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας