Οριστικές Τοποθετήσεις ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ70 EAE ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας 2023-2024-Β΄ & Γ΄ΦΑΣΗ

Από το ΠΥΣΠΕ  Μαγνησίας ανακοινώνεται η Β΄ &  Γ΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων  ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και  ΠΕ70 ΕΑΕ (Δάσκαλοι ΕΑΕ) Α΄ Περιοχής μετάθεσης που βρίσκονται στη διάθεση.

Μετά την παραπάνω διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης εντός του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας, καλούνται να κάνουν δήλωση από την Παρασκευή 24-5-2024 μέχρι και την Παρασκευή 7-6-2024.