ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ60 & ΠΕ70

Από το ΠΥΣΠΕ  Μαγνησίας ανακοινώνονται οι  τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Μετά την παραπάνω διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας καλούνται να κάνουν δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι την Τρίτη στις 21-7-2015.