«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2014-2015».

 

 Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν  στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας  με την αριθμ. 133375/Ε1/26-08-2015 Υπουργική Απόφαση «Μεταθέσεις εκπ/κών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2014-2015» οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους από 27-8-2015 έως 31-8-2015.