Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες και οι Προϊστάμενοι-ες των σχολικών μονάδων να δηλώσουν στην υπηρεσία ποιοι από τους εκπαιδευτικούς επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, μέχρι την Παρασκευή 4/9/2015.