Τοποθετήσεις από Λειτουργική Υπεραριθμία

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνεται η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 & ΣΜΕΑΕ που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, όπως αυτοί αναφέρονται στους επισυναπτόμενους ονομαστικούς πίνακες. Οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν δήλωση  απόσπασης, εφ? όσον το επιθυμούν, έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.00, αυτοπροσώπως στη Δ/νση Π.Ε. Μαγνησίας στον 1ο όροφο.

Συνημμένα