Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας»